1425612351783  IMG_7891  

IMG_7936  

坂本健一歡迎大家去大阪找他,我們改日再上傳地址與地圖。去之前可能要先打電話去,看他幾點在家。青空書房已經挪移到他客廳了!

記得帶一本「今日公休」去,並且捧場在他的客廳買本書吧!

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    熟年優雅學院 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()